Advokátska kancelária JUDr. Vlasty Kovalančíkovej je kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami, ktorá poskytuje právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:


  • Obchodné právo

  • Občianske právo

  • Rodinné právo

  • Pracovné právo

  • Správne právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam.S cieľom poskytnúť svojim klientom komplexné služby AK spolupracuje s externými spolupracovníkmi, najmä audítormi, notármi, súdnymi znalcami, exekútormi.