Sídlo advokátskej kancelárie

Kancelária:
Mierové nám. 3
903 01 Senec

Telefonické spojenie:
tel./fax: + 421 2 45258472

mobil:
+421 905 325 802
+ 421 905 660 614

E-mailová adresa:
advokat@nextra.sk