Advokátska kancelária

Doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.Ďakujeme za Vašu návštevu našej webovej stránky na adrese www.advokat-senec.sk

Na nasledujúcich stránkach si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie o našej advokátskej kancelárii.